Včelařská škola – Liberec

Ve spolupráci se Včelí farmou Smržov a Education for Employment  jsme pro širokou včelařskou veřejnost připravili „Včelařskou školu“.

Zájemci se mohou účastnit jednotlivých kurzů nebo k absolvování všech kurzů za zvýhodněnou cenu. a předpokládáme i další doplňkové aktivity např. – plánujeme zájezd s přednáškou na Saskou včelařskou školu do Německa aj.)

Leták – program ke stažení

Včelařská škola – Liberec – roční  kurzovné 4000 Kč,- (8 kurzů v trvání 7 hodin)

Absolvent získá teoretické i  praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 •     Historie včelařství
 •     Legislativa
 •     Vývoj úlů – od dutiny ke kombinovaným nástavkovým úlům
 •     Technologie včelaření v různých úlových sestavác
 •      Zásahy včelaře v průběhu včelařského roku
  •      Ošetřování v průběhu včelařského roku
  •      Prevence rojení
  •      Tvorba oddělků
  •      Chov Matek
 •     Alternativní způsoby včelaření
 •     Zdravotní stav včel v ČR
 •     Nemoci včely medonosné
  •      nemoci včelího plodu
  •      nemoci dospělých včel
  •      škůdci včely medonosné
  •      prevence a léčení včelstev
 •     Včelí pastva
 •     Praktické ukázky vedení včelstev
 •     Diskuze, dotazy

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky.

Včelařské kurzy 2017/18