6. Hornolužický včelařský den – Neugersdorf

Ve spolupráci se Saskou včelařskou školou v Drážďanech zveme všechny zájemce na k účasti na tomto semináři. Pro účastníky z České republiky je vyhrazeno 30 míst a je zajištěno simultální tlumočení do češtiny. V případě zájmu se pokusíme zajistit dopravu autobusem z Liberce.

Na seminář je nutné se registrovat. 

6. Hornolužický včelařský den – 7.4. 2018

Začátek:  10:00 hod.
Registrace účastníků od 9:00 hod.
Místo konání: „Rößlers Ballsaal“, Rudolf-Breitscheid-Straße 32, 02727 Ebersbach-Neugersdorf
Kontaktní osoba pro ČR: Tomáš Moravec +420 777 822 227
Kontaktní mail : info@csvi.cz
——————————————-

Co bylo uvedeno do života v roce 2013 jako malý informativní seminář s cca 50 hosty, to se rozrůstalo rok od roku až do jedné z největších odborných včelařských akcí na včelařské scéně. V uplynulém roce se sjelo do Ebersbachu-Neugersdorfu již přes 400 účastníků z celého Německa, ale i z Rakouska, Švýcarska, Česka a Polska poslechnout si odborné přednášky z včelařské teorie a praxe, ale také se vzájemně poznat a navázat kontakty. Také v tomto roce na základě výběru témat lze očekávat podobnou účast.

Program:

Paní Dr. Bettina Ziegelmann (Univerzita Hohenheim) bude přednášet o svých vědeckých pokusech a výsledcích týkajících se nově objevených účinných látek proti roztoči Varroa. Základem je lithiumchlorid, podávaný včelám v krmení. Těm neškodí, ale roztoče hubí. Práce paní Dr. Ziegelmann vyvolala v německých včelařských periodikách malé zemětřesení. Jaká rizika ukrývá a jaké šance skutečně nabízí tento prostředek? Jaké testy se ještě musí provést a co jej odlišuje od těch, které máme dosud k dispozici? Na tyto a další otázky bude paní Dr. Ziegelmann v následné diskuzi odpovídat.

Ekotoxikolog Prof. Dr. Werner Kratz (Nezávislá univerzita Berlín) bude referovat o vlivu prostředků k ochraně rostlin na biologickou rovnováhu našeho životního prostředí. V přednášce s názvem „Pesticidy – nebezpečí pro včely? – současný stav a nástin řešení“ bude Dr. Kratz mluvit o problémových pesticidech, neurotoxinech a komplexních herbicidech, které ohrožují medovou snůšku. Za jakých podmínek mohou včelařky a včelaři tolerovat nasazení pesticidů – vysoce jedovatých substancí, aniž by se museli obávat o své včely? Jak ale skutečně působí mnohé z těchto rozdílných prostředků na hmyz, plazy, ryby, ptáky atd.? Jak dlouho kontaminují zem a ještě nejdůležitější otázka: existují alternativy? Prof. Dr. Werner Kratz je o tom přesvědčen a nabídne posluchačům vědecky fundované odpovědi.

Zakladatel Saské včelařské školy René Schieback představí ve své přednášce výjimečnou knihu. Ve spolupráci se včelmistrem Hansem Beerem, který je v německém včelařství považován za guru v oblasti chovu včel, společně napsali během posledních dvou let knihu, která detailně popisuje moderní provozní metody efektivního včelaření, jež Beer po mnoho let vyvíjel a neustále zdokonaloval. Kniha je výjimečná i z dalšího důvodu: obsahuje německý překlad americké učebnice včelařství napsané C.P. Dadantem, která před více než 100 lety položila v Americe základní kámen pro hospodářsky funkční včelaření s více než 500 včelstvy. Firma Dadant & Sons je dnes jedním z největších včelařských provozů v USA. Informace z tohoto překladu nemohou být modernější, protože tato kniha dosud nebyla do němčiny přeložena a tak nám její obsah zůstal po mnoho let utajen. Kniha C.P.Dadanta položila také základ práci bratra Adama, jednomu z nejznámějších chovatelů včel na světě. První slova Hanse Beera po přečtení právě přeložené knihy zněla: Proč nám nebyly tyto znalosti předány již dříve? Ušetřili bychom si tolik námahy a investic a získali bychom daleko více medu. V knize Beer komentuje jednotlivé kapitoly Dadantovy učebnice a doplňuje staré znalosti novými vědeckými poznatky a včelařskými zkušenostmi. Jistě by knihu rád sám na 6. Hornolužickém odborném včelařském dni představil. Bohužel velký Hans Beer 2. prosince 2017 ve věku 75 let zemřel. René Schieback, který společně s Hansem Beerem, Marion Looper a Tino Lorz na této knize pracoval, nyní tento úkol převzal.

Počet účastníků 6. Hornolužického odborného včelařského dne je omezen (pro ČR je vyhrazeno cca 30 míst), je proto bezpodmínečně nutné se předem přihlásit. Používejte, prosím, následující přihlašovací formulář.

Účastnický poplatek kryje účast na semináři a poplatky za tlumočníka a pronájem tlumočnické aparatury.

Účastnický poplatek činí 45,00 € ( nebo 1200 Kč) na osobu při  přihlášení a zaplacení do  31.3.2018. Registrace a platby od 1.4. 2018 (nebo v místě semináře) činí 55,00 € (nebo 1450 Kč).

Výměnná burza semen
Protože včely nemohou přežít bez pylodárných a nektarodárných rostlin, koná se zároveň od 14:00 hod. výměnná burza jejich semen a sazenic. Na ni jsou zváni všichni, kteří se o pěstování rostlin zajímají. Kdo tedy neví, co se svými přebytečnými semínky a sazenicemi, má zde příležitost tyto vyměnit nebo předat dál. Ale ani ti, kteří s sebou nemohou nic přinést, by si neměli nechat tuto příležitost ujít. Účast na burze je zdarma a není nutná přihláška.

Ebersbach-Neugersdorf je pohraniční městečko cca 5 km od Rumburku. Příjezd je možný z Liberce přes Žitavu (Zittau) nebo po trase Svor – Rumburk. Mapka